تی هارو اکر بنیانگذار Peak Potentials Training ، یک سمینار مشهور و همچنین  نویسنده “اسرار ذهن میلیونر” است که توسط هارپر کالینز منتشر شده و این کتاب در لیست پرفروش ترین نیویورک تایمز قرار گرفته است. تی هارو اکر ، یکی از اساتید مالی است  که به میلیونها نفر در سراسر جهان کمکهای شایانی در زمینه موفقیت و ثروت  کرده است.…